De "reis" naar deskundigheid leg je nooit alleen af. Wij leggen de reis voor je vast, begeleiden je naar de eindbestemming en zorgen dat je daar aankomt.

BEAUTY TRAINING & MASTERCLASSES

Hier vindt u onder andere de trainingen Peelings, de trainingen Bindweefselmassage (kort) SWIFT LIFT of (kuur) UN-AGE, de producttrainingen BASIS en (gevorderd) SKILLS & SPECIALS, RESULTAATGERICHT ADVISEREN en de NASCHOLINGEN voor LASER & IPL klanten. Voor DEPOSITAIRS van META FOR SKINCARE gelden andere voorwaarden voor de meeste events dan voor nieuwe klanten of NIET - DEPOSITAIRS. Het complete aanbod vindt u in de cursuskalender die u eenvoudig als PDF kunt openen of downloaden. DEPOSITAIRS SCHRIJVEN ZICH IN op de afgeschermde pagina voor depositairs in de categorie META FOR SKINCARE. Voor iedereen geldt dat inschrijving alleen geldig is indien dat via deze webshop is gedaan. Onder de button TRAININGEN EN MASTERCLASSES vindt u het complete overzicht van ALLE trainingen voor het jaar 2018 inclusief SPECIAL EVENTS zoals OPEN DAGEN 2018.

 

Je kan wel UITGENODIGD zijn voor de trainingen via FACEBOOK of op andere wijze, inschrijven doe je uitsluitend via deze WEBSHOP. Je krijgt dan z.s.m. bevestiging en tevens de bijbehorende factuur.Er gelden Aanvullende Voorwaarden voor de trainingen. Deze vindt u hier onder.

 

Vele vakgenoten zijn u reeds voorgegaan en hebben met plezier de trainingen gevolgd. Het heeft een aanzienlijke meerwaarde in hun aanbod gebracht en in de meeste gevallen ook een stijging in het aantal klanten vanwege de uitgebreide kennis en het toegenomen aanbod. Dat wilt U toch ook?

 

 


Voor onze Beauty Trainingen en de meeste events gelden Aanvullende Voorwaarden. Als professional hopen we dat u daar begrip voor heeft. Het belangrijkste voor u is dat u gegarandeerd bent van uw waardevolle plek in de leerzame trainingen. Wij van onze kant dienen ons terdege voor te bereiden op het aantal deelnemers dat komt en kennen maximale & minimale groepsgroottes. Inschrijving is dus cruciaal voor alle partijen. Bij elke vaktraining krijgt u een flinke dosis relevante theoriekennis mee en wordt op elkaar geoefend zodat u zelf uitvoert EN ervaart wat het doet.

U zult de trainingen ervaren als zeer leerzaam vanwege onze inzet en inhoud van het aanbod. Met bijna 15 jaar ervaring in trainingen, behandelingen en kennisoverdracht in huis mag dat voor zichzelf spreken. Wij wensen u dan ook een fijne training toe en hopen dat u de toegepaste kennis met plezier kunt toepassen in uw instituut. Heeft u suggesties of vragen, zoals het uitvoeren door ons van een maatwerk training op locatie? Dan vernemen we dat graag !

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ TRAININGEN

 

1. Inschrijving geschiedt uitsluitend via deze webshop, andere manieren van aanmeldingen kunnen niet worden gegarandeerd

 

2. Inschrijving is pas compleet wanneer de volledige deelnameprijs is voldaan; hiermee accepteert u tevens de Aanvullende Voorwaarden

 

3. Betaling geschiedt per direct, doch binnen de gestelde termijn van uiterlijk 7 dagen voor reservering van deelname

 

4. De deelnameprijs staat vermeld bij het aanbod per item, per tijdvak en per persoon

 

5. Na inschrijving via deze website of aankoop van een training is de gehele deelnameprijs verschuldigd, ook wanneer betaling niet direct is gedaan

 

6. Annulering door de deelnemer is slechts toegestaan op basis van aantoonbare overmacht

 

7. Annulering door BEAUTY UNITED B.V. geschiedt slechts in geval van overmacht

 

8. BEAUTY UNITED B.V. behoudt in dit geval het recht de datum te verzetten

 

9. De deelnemer behoudt in dit geval het recht op deelname op de eerstvolgende datum

 

10. Zonder nadrukkelijke bevestiging vindt geen creditering van de deelnameprijs plaats

 

11. De deelnemer dient 10 minuten voor aanvang op locatie aanwezig te zijn; tenzij anders vermeld zijn de trainingen van 10 - 16.30 uur

 

12. Eindtijd is een indicatie. Naar vaardigheden van de deelnemers kan deze vroeger of later zijn

 

13. Tenzij anders vermeld zijn koffie, thee, water en lunch inbegrepen

14. Tenzij anders vermeld hoeft u geen model (persoon) mee te nemen en wordt praktijk (indien van toepassing) op elkaar uitgevoerd

 

BEAUTY UNITED B.V. EN HAAR MEDEWERKERS DOEN ER ALLES AAN OM HET AANBOD ZO SAMEN TE STELLEN EN TEN UITVOER TE BRENGEN DAT DE BASISKENNIS WORDT UITGEBREID MET EXTRA VAARDIGHEDEN.  ER IS GEEN SPRAKE VAN LANDELIJK ERKENDE OPLEIDINGEN ECHTER VAN DEGELIJKE KENNIS -TRAININGEN.  BEAUTY UNITED B.V. HANTEERT BINNEN HET AANBOD EEN VOOR IEDERE DEELNEMER HOOGST HAALBAAR NIVEAU VAN KENNIS, HYGIËNE, VAARDIGHEDEN, DIDACTIEK & COMPETENTIEMANAGEMENT.  AAN DE INHOUD, OPGEDANE KENNIS EN UITVOERING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.  BEAUTY UNITED B.V. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR NADELIGE GEVOLGEN, VOORTVLOEIEND UIT DEELNAME.  WAAR NODIG GEACHT HANTEREN WIJ VEREISTE BASISKENNIS VOOR DEELNAME. IN ELK GEVAL IS HET CURSUS - AANBOD UITSLUITEND BEDOELD VOOR PROFESSIONALS, NIET VOOR CONSUMENTEN.TENZIJ ANDERS VERMELD IS IEDER ITEM INCLUSIEF LUNCH EN BEWIJS / CERTIFICAAT VAN DEELNAME.  BEAUTY UNITED B.V. BEHOUDT HET RECHT OP ANNULATIE OP GERINGE PRIJSWIJZIGINGEN BUITEN DE INSCHRIJFTERMIJN.  ZONDER TEGENBERICHT VINDEN ALLE GEBEURTENISSEN PLAATS IN ONS DEMO - EN TRAINING CENTER TE EDE (NEDERLAND). ALLE OVERGEDRAGEN KENNIS EN TEKST UIT ONS AANBOD IS BEDOELD VOOR EDUCATIEVE EN / OF INFORMATIEVE DOELEINDEN.  DE VORM WAARIN DIT IS WEERGEGEVEN EN / OF VERTELD IS INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN BEAUTY UNITED B.V. EN MAG NIMMER ZONDER NADRUKKELIJKE EN SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN BEAUTY UNITED B.V. WORDEN OVERGEDRAGEN OF VERSTREKT AAN DERDEN.  HET DUPLICEREN OF GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN WEL SCHENDEN VAN HET COPYRIGHT KAN LEIDEN TOT JURIDISCHE MAATREGELEN.